Układy Airbag

Jest to obszar, który zawiera instrukcje dotyczące montażu i demontażu elementów systemów airbag oraz dane na temat warunków bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas napraw i serwisowania tych systemów.